Mirakel Besiktning
Name goes here

GPS På/Av

Autologgning av koordinater

Autosynkronisering

Karta På/Av

Openstreetmaps / LM's terrängkarta

Karta

Visa/Dölj

Centrering gps-pos.

Protokolltyper

Mirakel Besiktning

Name goes here

Mirakel Besiktning

Name goes here

Nyheter

2021-12-09

2021-11-05

2021-09-20

2021-09-15

2021-09-10

2021-08-20

2021-07-05

Hämta databas

Radera databas

Välj databas

Mirakel Besiktning

Count goes here
Filter text

Filtrera och sortera

GPS-filter

Protokolltyper

Skapa nytt protokoll

-

-

-

Lägg till ny apparattyp Lägg till ny säkringstyp Lägg till ny ledningstyp

Lägg till ny apparattyp

Lägg till ny säkringstyp

Lägg till ny ledningstyp

-

Lägg till ny skåptyp

Lägg till ny kabelskåpstyp

-

 • Koordinater

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lägg till stolpben eller sträva

-

 • Detta finns i stolpen
 • Urval av ledningstyper
Lägg till i stolpen Lägg till ny ledningstyp

Lägg till ny ledningstyp

-

Lägg till nytt område
Lägg till ny konstruktionstyp

Lägg till ny konstruktionstyp

Lägg till nytt område

-

 • Förslag till bedömning enl EBR U303I

-

-

 • Skyddsobjekt
 • Redigera skyddsobjekt
Rensa Lägg till Spara Radera

-

Lägg till nytt område Lägg till ny grupp

Lägg till nytt område

Lägg till ny jordtagsgrupp

-

400 gon / 0m 80m 100m 40m 100m

-

Resulterande Resistans Ω

Referensvärde =

-

Rensa historik

-

Rensa historik

-

-

-

-

 • Historik
 • Redigera
Rensa Lägg till Uppdatera Radera

-

-

 • Koordinater

-

-

-

-

-

-

 • Koordinater

-

Anmärkningshistorik

-

 • Mätvärdeslista
 • Redigera
Rensa Lägg till Uppdatera Radera

-

-

Lägg till ny materialkod

-

Vera Mobile

-

Allmänt

-

Bedömning


-

Armatur

Ljuskälla

Bedömning

-

Stolpe orsak

Armatur orsak

Topic goes here

Message goes here

Topic goes here

Message goes here

Fel

Message goes here

Logga in på server