Mirakel Besiktning
Name goes here
version: 2019-12-19_1e

GPS På/Av

Autologgning av koordinater

Autosynkronisering

Synkroniseringspåminnelse

Karta På/Av

Karta

Visa/Dölj

Protokolltyper

Mirakel Besiktning

Name goes here

Mirakel Besiktning

Name goes here

Nyheter

2019-04-23

2019-04-23

2019-04-15

2019-02-08

2018-11-09

2018-06-29

2018-01-26

2017-12-20

2017-11-03

2017-10-13

2017-09-01

2017-06-30

2017-05-05

2017-03-20

2017-03-01

2017-02-27

2017-02-20

2017-02-10

2017-01-23

2017-01-16

2017-01-13

2016-10-19

2016-09-22

2016-09-21

2016-08-25

2016-07-08

2016-06-13

2016-03-20

2015-11-26

2015-10-23

Hämta databas

Radera databas

Välj databas

Mirakel Besiktning

Count goes here
Filter text

Filtrera och sortera

GPS-filter

Protokolltyper

Skapa nytt protokoll

-

-

-

Lägg till ny apparattyp Lägg till ny säkringstyp Lägg till ny ledningstyp

Lägg till ny apparattyp

Lägg till ny säkringstyp

Lägg till ny ledningstyp

-

Lägg till ny skåptyp

Lägg till ny kabelskåpstyp

-

 • Koordinater

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lägg till stolpben eller sträva

-

 • Detta finns i stolpen
 • Urval av ledningstyper
Lägg till i stolpen Lägg till ny ledningstyp

Lägg till ny ledningstyp

-

Lägg till nytt område
Lägg till ny konstruktionstyp

Lägg till ny konstruktionstyp

Lägg till nytt område

-

-

-

 • Skyddsobjekt
 • Redigera skyddsobjekt
Rensa Lägg till Spara Radera

-

Lägg till nytt område Lägg till ny grupp

Lägg till nytt område

Lägg till ny jordtagsgrupp

-

400 gon / 0m 80m 100m 40m 100m

-

Resulterande Resistans Ω

Referensvärde =

-

Rensa historik

-

Rensa historik

-

-

-

-

 • Historik
 • Redigera
Rensa Lägg till Spara Radera

-

-

 • Koordinater

-

-

-

-

-

-

 • Koordinater

-

Anmärkningshistorik

-

 • Mätvärdeslista
 • Redigera
Rensa Lägg till Spara Radera

-

-

Lägg till ny materialkod

Topic goes here

Message goes here

Topic goes here

Message goes here

Fel

Message goes here

Logga in på server